Oferta

Prywatny detektyw Gliwice, Zabrze, Katowice

Oferta skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
Możecie być Państwo spokojni, że działamy zgodnie z prawem. Oferta kierowana do Państwa to:

 • Zbieranie informacji w sprawach cywilnych
 • Zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności poszczególnych osób i podmiotów gospodarczych
 • pomoc w sprawdzaniu wierzycieli, osób fizycznych i firm
 • Sprawy rozwodowe, przygotowanie materiałów dowodowych do Sądu
 • Potwierdzenie i udokumentowanie zdrady lub jej wykluczenie
 • Ustalenia majątkowe
 • Poszukiwania osób
 • Ochrona znaków towarowych
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
 • poszukiwanie mienia

Prywatny detektyw – osoby fizyczne

Sprawy rodzinne:

 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego
 • obserwacja osób i obiektów
 • ustalaniu kontaktów osobistych
 • ustalanie ojcostwa
 • ustalenia źródeł dochodu oraz majątku ukrytego
 • sprawdzanie opiekunki do dziecka
 • ustalenia i zbieranie materiału dowodowego na potrzeby postępowania : rozwodowego, spadkowego, alimentacyjnego, majątkowego
 • poszukiwania osób, ustalenia miejsc pobytu osób

Prywatny detektyw – usługi dla firm

 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta
 • badanie przeszłości firmy
 • ocena zasadności wypłaty odszkodowania
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji i bezprawnego wykorzystywania znaków i nazw towarów
 • zbierania informacji o kontrahencie
 • oceny wiarygodności składanych dokumentów
 • badania aktualnej sytuacji prawnej i finansowej podmiotów gospodarczych
 • ujawniania majątku ukrytego
 • wykrywania nieuczciwej konkurencji
 • sprawdzanie kandydatów i pracowników

Ponadto inne usługi wchodzące w zakres Ustawy o Usługach Detektywistycznych…
Każde zlecenie zakończone jest pisemnym sprawozdaniem z wykonanych czynności, które może służyć jako materiał dowodowy m.in. w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Licencjonowany prywatny detektyw Śląsk – działamy na terenie całego kraju, najczęściej: detektyw Gliwice, Katowice, prywatny detektyw Zabrze, Częstochowa, Tarnowskie Góry i okolice.