Cennik

Licencjonowany prywatny detektyw Gliwice, Zabrze, Katowice

Każda zlecana sprawa ma indywidualny charakter. Różni się nie tylko stopniem trudności realizacji, ale i czasem wymaganym w rzetelnym wykonaniu usługi. Stąd też cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie ze zlecającym.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikłe w czasie realizacji zlecenia również uzgadniane są ze zlecającym i wymagają jego akceptacji.